Allt i vardagen

Tandslipning hos tandläkare – eller inte?

Det finns flera olika sätt att göra missfärgade tänder vita igen. Hos apotek finns exempelvis produkter som används på tänderna och som bleker dem. Ett mer avancerat sätt är att slipa tänderna hos en tandläkare. Vad är bäst? När kan tandläkare hjälpa till? Vem betalar?

Tandslipning bör ske hos tandläkare

Tandslipning är ett ingrepp på tänderna som en tandläkare bör ta beslut om. Det är stor skillnad mot enklare tandblekning och tandslipning. Boka en tid hos en lokal tandläkare och ange visa tänderna och berätta om behovet. Detta exempelvis vid:

  • Starka missfärgningar
  • Om tänderna är olika långa
  • Om tänderna skapar smärta

Tandblekning kan delvis ske i hemmet

Är det istället tandblekning som önskas finns två alternativ. Antingen sker detta hos en privat tandläkare eller så sker det med konsumentprodukter. Sker detta hemma är det av yttersta vikt att instruktionerna läses noga på förpackningen och att dessa följs. Att exempelvis ha dubbelt så mycket medel för att försöka få dubbelt så starkt resultat kan skada tänderna osv.

Om tandblekning sker hos tandläkare kommer en grundlig undersökning först att ske för att det ska kunna avgöra vilken metod som passar bäst utifrån de individuella behoven.

Skalfasader kan vara en lösning

För de personer som är missnöjda med sina tänder kan även skalfasader vara ett alternativ. Det är extremt tunna skal som monteras kring tanden och därmed ger den ett helt nytt utseende. I och med att dessa anpassas till personens nuvarande tänder, samt nyans, kommer det upplevas som riktiga tänder.

Vem betalar?

Estetisk tandvård betalas generellt av den person som önskar få detta utfört. Detta utifrån att det inte är behandling för ett bättre fysiskt mående.  Det är därmed något som primärt utförs av privata tandläkare som därmed anpassar behandlingarna utifrån kundens önskemål.

Det finns däremot enstaka tillfällen då försäkringar kan täcka för dessa behandlingar. Det kan exempelvis gälla efter en olycka och där tänderna fått en skada av ett större trauma. I detta fall kan olycksförsäkringen täcka de kostnader som uppstår.

Vad det kostar och hur länge behandlingen tar är väldigt individuellt. Det bästa är därmed att boka en tid för undersökning varpå en tandläkare sedan kan säga vilken behandling som rekommenderas samt ge en prisbild utifrån detta.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *