Allt i vardagen

Vid problem med tinnitus kan du…

Vid problem med tinnitus behövs först undersökning för att hitta orsaken och sedan behandling. Utöver den allmänna vården finns privata vårdgivare som erbjuder olika slags behandlingar. Detta primärt för att få ner den smärta som många med tinnitus upplever.

Undersökning

En grundlig undersökning krävs alltid för att säkerställa att det inte är andra orsaker bakom problemet. Detta sker hos hörselspecialister. Utifrån vad undersökningen visar kan sedan olika slags behandling sättas in. Är det fastställt att personen har problem med tinnitus kan exempelvis TRT-behandling genomföras.

Vad är TRT-behandling?

TRT-behandling grundar sig på att stimulera tillvänjningsprocesser. I realitet innebär det att en audionom i små steg ”omprogrammerar” hjärnan gällande hur den ska uppleva den tinnitus som personen har. På detta sätt kan hjärnan tolka signalerna på ett annat sätt och smärtan över tid minska. En stor läkarklinik anger att 80 % av de som genomfört TRT-behandling hos dem har fått minskad obehag och smärta. Behandlingen kan kortfattat förklaras med följande steg:

 • Bedömning
  En mycket noggrann bedömning måste först ske. Utifrån denna bedömning skapas en individuell behandlingsplan. Inom bedömningen genomförs exempelvis ett hörseltest på mycket hög frekvens. Detta för att hitta inom vilken frekvens och vilken styrka som problemet med tinnitus ligger på. Eftersom många som har problem med tinnitus dessutom har lägre ljudtolerans kan ljudtoleransen bli första prioritet att behandla.
 • Information och Kunskap
  Nästa steg är att information och kunskap förmedlas till den person som har problem med tinnitus. Detta för att personen ska förstå behandlingsformen och hur alla steg fungerar. Ofta är det lättare att ta till sig en behandling om förståelse finns kring dess moment och mål.
 • Behandling
  Hur lång tid som behandlingen tar kan variera mellan olika behandlingsmetoder. Med TRT-behandling kan exempelvis denna sträcka sig över 6 månader. Detta med flera träffar med en audionom som är specialiserad inom detta ämne.
 • Utvärdering
  Under hela behandlingen sker löpande utvärdering för att se behandlingens effekt. På detta sätt kan även justeringar ske löpande för att nå så god effekt som möjligt.

Problem med tinnitus – Behandling av andra symtom…

Det är inte ovanligt att personer som har problem med tinnitus primärt behöver behandla andra symtom. Vilka åtgärder som krävs beror även helt på personens individuella problem. Det kan exempelvis vara hörapparater som krävs vid nedsatt hörsel eller behandling mot ljudtolerans som ett första steg.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *