Allt i vardagen

Överklaga kommunalt beslut om personlig assistans

Ansökan om personlig assistans kan ske antingen till den kommun man är skriven inom eller till Försäkringskassan. Det som främst avgör var ansökan ska skickas är om behovet är över eller under 20 timmar i veckan. I det fall ansökan skickats till kommunen är förfarandet att en biståndshandläggare träffar personen som ansöker om personliga assistans för att därmed kunna göra sig en bild över behovet. Efter att ha pratat med personen i dess hem skrivs ett beslut. Om kommunen därmed nekar personlig assistans kan man överklaga beslutet.

Första steget är att kontakta den kommun som gett det negativa beslutet och begära att dessa omprövar beslutet. Det betyder att de ser på omständigheterna ännu en gång och tar ett nytt beslut i frågan. Självklart kan detta beslut vara att hålla fast vid tidigare beslut. Om detta sker finns fortfarande möjligheter att överklaga vidare.

Om beslut

Även om det är Försäkringskassan som tagit beslutet så kan begäran skickas till dom om att ompröva det befintliga beslutet. Andra steget är att gå till förvaltningsrätten. Detta alltså oavsett om det är Försäkringskassan eller kommunen som tagit beslutet. Nu lyfts alltså frågan i en allmän domstol vilket gör att man prövar frågan rent rättsligt. I det fall som förvaltningsrätten kommer fram till att du har rätten att få personlig assistans kommer frågan att lämnas tillbaka till kommunen eller Försäkringskassan. Det förvaltningsrätten gör är alltså enbart att avgöra om assistans ska ges eller inte. Man går inte in på detaljer gällande hur assistansen ska byggas upp och utföras. Skulle förvaltningsrätten gå på kommunens eller Försäkringskassans linje kan ytterligare överklagan ske. Chansen att kunna driva ärendet vidare är däremot relativt liten.

Tredje steget är att gå till kammarrätten. Kammarrätten tar inte upp alla fall kring om personlig assistans ska beviljas eller inte. Det som krävs är ett prövningstillstånd. Domstolen tittar på ärendet och avgör om det är principiellt viktigt utifrån att liknande fall sedan kan dömas i liknande riktning. Om de inte anser detta tar de inte emot ansökan. Skulle man ha turen att få ärendet till Kammarrätten men få ett negativt beslut finns en sista instans vilket är Högsta Förvaltningsdomstolen. I likhet med Kammarrätten tar dessa enbart upp principiellt intressanta fall som kan vara vägledande. Att dra ett ärende kring personlig assistans ändå upp till Kammarrätten är alltså extremt ovanligt. De flesta nöjer sig med det beslut de fått alternativt ber om man om omprövning.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *