Allt i vardagen

2016 var ett starkt PPM-år

2016 var ett starkt PPM-år

Om man bortser från de händelser som under året har uppmärksammats i media gällande mindre seriösa fondbolag, var trots allt 2016 ett lyckat år för större delen av det fondtorg som i dagsläget innehåller cirka 800 PPM-fonder. Ett mindre antal fonder hade dock en negativ värdeutveckling, vilket ledde till en minskning av PPM-pengarna för de sparare som valt dessa fonder.

Vid årsslutet 2016 fanns 7,2 miljoner svenskar i premiepensionssystemet. Av dessa var 1,4 miljoner pensionärer och 5,8 miljoner pensionssparare. Det förvaltade kapitalet var 983,5 miljarder kronor. Av detta totala kapital var 960 miljarder kronor placerade i fondförsäkring, medan kapitalet i traditionella försäkringar motsvarade 23,5 miljarder kronor. I december månad tillfördes systemet 38 miljarder kronor i pensionsrätter för 2016, och under året betalades även 7,6 miljarder kronor ut i premiepension till pensionärer.

I genomsnitt hade en pensionssparare 148 200 kronor på sitt premiepensionskonto, vilket är 11 600 kronor mer än året dessförinnan. De pensionssparare som själva hade valt fonder hade en genomsnittlig kontobehållning på 210 000 kronor, medan de sparare som av olika anledningar hade sitt innehav i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa hade i genomsnitt 96 600 kronor på sina konton. De pensionssparare som har sitt innehav i AP7 Såfa har i de flesta fall inte gjort något aktivt val och därmed fått sina PPM-pengar placerade i “AP7-soffan”, medan ett mindre antal sparare aktivt har valt detta alternativ.

Aktiva sparare förfogar över större kapital

Den andel av spararna som har sitt innehav placerat i AP7 Såfa var 2016 48 procent. Denna mindre andels fondkapital motsvarade 30 procent av det totala kapitalet i PPM-systemet. Det innebär att 52 procent av pensionsspararna själva valt att uforma sin fondportfölj och att dessa aktiva väljare tillsammans har ett fondkapital som uppgår till 70 procent av det kapital som florerar i premiepensionssystemet.

Om du idag har ditt innehav i AP7 Såfa och vill flytta det till andra fonder, men inte vet vilka fonder du ska välja, kan på Advisors webbplats anmäla dig för PPM-förvaltning. Mot en kostnad får du då hjälp att förvalta ditt PPM-konto av en professionell förvaltare som redan nämnda Advisor, då är dina besparingar för framtiden i trygga händer som allt som oftast levererar över förväntan.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *