Allt i vardagen

En vattenläcka kan vara starten på ett större stambyte

När du bor i en fastighet bör du vara uppmärksam på hur väl rören i fastigheten fungerar. Ta genast hjälp av proffs när de inte fungerar riktigt som de ska. För som lekman är det svårt att avgöra om en vattenläcka är ett mindre, isolerat problem eller ett större sådant. Kanske kommer rörmokaren fram till att det snarare börjar bli dags att utföra ett stambyte i fastigheten?

3 problem med rör och VVS att vara särskilt uppmärksam på

Oavsett om du äger eller hyr en lägenhet eller en företagslokal finns det vissa tillfällen då du kan behöva anlita en rörmokare. Dessa är några exempel på när så är fallet:

  • Vattenläckor. Så fort du upptäcker att det läcker vatten från ett rör eller en kran bör du snarast möjligt anlita en rörmokare. Läckan kan nämligen vara ett tecken på ett mer omfattande problem och kan leda till fuktskador eller mögel. Ibland kan en rörmokare reparera skadan eller byta ut det aktuella röret. I andra fall kan det i slutändan krävas ett mer omfattande stambyte i fastigheten.
  • Stopp i avloppet. När det uppstår stopp i avloppet eller toaletten bör du också kalla in en rörmokare för att få hjälp med att reda ut problemet. Rörmokaren har särskilda verktyg som används för att lösa upp denna typ av stopp. Dessutom kan denne använda sig av en kamera för att inspektera rören och hitta källan till problemet.
  • Avsaknad av varmvatten. Saknar du varmvatten i din bostad? Då kan det vara läge att kalla in antingen fastighetsskötaren eller en rörmokare för att få bukt på problemet. Rörmokaren kan ta en titt på problemet och vid behov byta ut varmvattenberedaren.

Ett stambyte behöver göras om rören är i dåligt skick

När det kommer till problem som har med rören att göra är det viktigt att du överlåter arbetet till en professionell rörmokare. Det är nämligen ofta som dessa problem är mer komplexa än vad de till första början verkar vara. Därför är det alltid en fördel att ett proffs på rörmokeri får titta på saken och se vad som behöver göras.

Förhoppningsvis kan rörmokaren lösa problemet kortsiktigt. Men om problemen består eller återkommer titt som tätt över tid kan det vara så att rörsystemet är i mindre gott skick. Om det var länge sedan stammarna i fastigheten byttes kan det då vara läge att utföra ett stambyte.